STUPNJEVI PREMA ZEROJ-u A1, A2, B1, B2, C1, C2.

A1 Mogu razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i osnovne fraze zazadovoljavanje konkretnih potreba. Mogu predstaviti sebe i druge te postavljati
i odgovarati na pitanja osobne prirode, poput mjesta stanovanja, poznanstava i
posjedovanja predmeta. Mogu komunicirati na jednostavan način pod uvjetom
da sugovornik govori polako i razgovijetno te da mi je spreman pomoći u
izražavanju.

A2 Mogu razumjeti rečenice i često korištene izraze koji se odnose na područja odneposrednoga značaja (npr. osnovni osobni i obiteljski podaci, informacije
vezane uz kupovinu, neposrednu okolinu, zaposlenje). Mogu komunicirati u
jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i
neposrednu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim temama. Mogu
jednostavnim jezikom reći nešto o svojemu podrijetlu, neposrednoj okolini i
trenutnim potrebama.

B1 Mogu razumjeti smisao jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s
kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu se
snaći u većini situacija tijekom putovanja kroz govorno područje određena
jezika. Mogu proizvesti jednostavan, povezan tekst o poznatim temama ili
temama od osobnoga interesa. Mogu opisati iskustva i događaje, snove, nade i
ambicije te ukratko iznijeti razloge i objašnjenja za mišljenja i planove.

B2 Mogu razumjeti glavne ideje složenoga teksta o konkretnim i apstraktnim
temama, uključujući stručne rasprave u vlastitome području specijalizacije.
Posjedujem tečnost i spontanost izražavanja koja je potrebna da bi se s
izvornim govornicima komuniciralo redovito i bez napora. Mogu proizvesti
jasan, detaljan tekst o širokome rasponu tema i objasniti svoje gledište na neku
aktualnu temu, navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa.

C1 Mogu razumjeti širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznati prikrivena
značenja. Mogu se izražavati tečno i spontano bez očitoga traženja
odgovarajućih izraza. Mogu koristiti jezik fleksibilno i učinkovito za društvene,
akademske i profesionalne potrebe. Mogu proizvesti jasan, dobro strukturiran i
detaljan tekst o složenim temama, pokazujući da dobro vladam obrascima
organizacije teksta, konektorima i kohezivnim sredstvima.

C2 Mogu s lakoćom razumjeti gotovo sve što čujem ili pročitam. Mogu sažeti
informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruirajući argumente i
iskaze u koherentnu prezentaciju. Mogu se izražavati spontano, vrlo tečno i
precizno, razlikujući finije nijanse značenja, čak i u složenijim situacijama