PROGRAM BASIC INTENSIVE A1+A2

Kome je namijenjen ovaj program?
Odraslim polaznicima koji su u radnom odnosu, te zbog mnoštva privatnih i poslovnih obaveza ne stižu učiti kod kuće, pohađati duge tečajeve od 6 mjeseci za samo jedan stupanj stranog jeziku, i to u velikim grupama. Vi ste zaposleni, dinamični, želite brzo napredovati i svoju novu stečenu vještinu stranog jezika odmah iskoristiti za poslovno napredovanje, putovanja, stjecanja novih kontakata ili traženja novih poslovnih partnera. Možda želite koju godinu provesti u zemlji njemačkog govornog područja na radu?
Za sve Vas, ovaj je program idealan: štedi Vaše vrijeme, unapređuje Vašu tečnost i podiže samopouzdanje prilikom razgovora na njemačkom jeziku, te vrlo brzo postižete svoje ciljeve zbog kojih učite ovaj jezik.

Što ću naučiti u ta 4 stupnja: A1/1., A1/2., A2/1., A2/2. ?
Kroz 160 sati, naučit ćete kako se predstaviti, nazive zanimanja, zemalja, jezika, naručiti ili kupiti živežne namirnice, tražiti oglase za stan ili za polovne stvari, nazive prostorija u kući i namještaj, te električne uređaje, kretati se po gradu i javnim prijevozom, saznat ćete mnoge informacije vezane za njemačku kulturu, civilizaciju, njihovu povijest, gospodarstvo ali i običaje. Naučit ćete uspoređivati predmete, odjevne predmete, reći i imenovati dijelove tijela, bolesti, tegobe, ići liječniku, razumjeti i dati savjet kod raznih bolesti, tijek školovanja u Njemačkoj, nazive škola, oglase za posao, pisanje CV-a. Sve cjeline obrađuju se odmah kroz intenzivni jezični trening na satu.

Od gramatike, naučit ćete:
Vođenje razgovora u sadašnjem i prošlom vremenu, i u željenom načinu, te trpnom načinu, abecedu, brojeve, redne brojeve, sate, datume, mjerne jedinice, rod imenica, glagole kroz vremena (prezent, preterit, perfekt) i načine (indikativ, imperativ i konjunktiv), pridjeve i pridjevsku deklinaciju, pridjevsku komparaciju, prijedloge mjesta i vremena, pasiv i konjunktiv II., imenice kroz padeže (nominativ, akuzativ, dativ, genitiv), posvojne zamjenice u nominativu i akuzativu, te dativu, glagole uz prijedloge, refleksivne zamjenice, modalne glagole (tvorba i upotreba).

Prema Zajendičkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ), nakon položenih stupnjeva A1 i A2, Vi ćete biti u stanju:
A1
Mogu razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i osnovne fraze za zadovoljavanje konkretnih potreba. Mogu predstaviti sebe i druge te postavljati
i odgovarati na pitanja osobne prirode, poput mjesta stanovanja, poznanstava i
posjedovanja predmeta. Mogu komunicirati na jednostavan način pod uvjetom
da sugovornik govori polako i razgovijetno te da mi je spreman pomoći u
izražavanju.

A2
Mogu razumjeti rečenice i često korištene izraze koji se odnose na područja od neposrednoga značaja (npr. osnovni osobni i obiteljski podaci, informacije
vezane uz kupovinu, neposrednu okolinu, zaposlenje). Mogu komunicirati u
jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i
neposrednu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim temama. Mogu
jednostavnim jezikom reći nešto o svojemu podrijetlu, neposrednoj okolini i
trenutnim potrebama.
Ovaj paket programa učenja stranih jezika u grupama (do 10 polaznika): BASIC INTENSIVE PROGRAM Vam nudi u 4 stupnja (A1, A2) ukupno 160 sati nastave, koju možete savladati u samo jednom školskom POLUGODIŠTU od 4,5 mjeseci!
Dinamika: 3 x 3h tjedno
Trajanje: ca. 4,5 mjeseci


Cijena paketa: 7.500,- kn