EuroBIZ Centar GRUPA

Škola stranih jezika, Prevođenje, Poslovne edukacije, Igraonice za djecu, Engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski i ruski. Maksimirska 78, Zagreb

EUROBIZ CENTAR GRUPA:

 
EUROBIZ CENTAR 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA 
Tečajevi stranih jezika - Individualne poduke 1n1


EU
ROBIZ CENTAR
PREVOĐENJE - pismeno, usmeno prevođenje dokumenata,  tekstova, konferencija, sastanaka,....

EUROBIZ CENTAR KIDS
PROJEKT KIKOSI - rano učenje stranih jezika za djecu kroz povremene tematske radionice


EUROBIZ CENTAR 
BUSINESS EDU - Poslovne edukacije stranih jezika (Pravni, poslovni, medicinski, tehnički,...) 


Posjetite nas na web stranici


Facebook:  

www.facebook.com/stranijezicizagreb

www.facebook.com/stranijeziczadjecu/


Google+,
Instagram
 : Eurobiz centar