NAŠI PREDAVAČI

Profesori stranih jezika

Team voditelja i prevoditelja stranih jezika čine:

Vlasnica i direktorica:

ANITA PRKA ĐURAŠIĆ, prof. izvorni govornik
NJEMAČKI JEZIK