Je li učenje arapskog jezika u usponu?

[Prilog 4.9.2016., ZA LIDER PRESS]

KOJI SU JEZICI U DANAŠNJEM POSLOVNOM SVIJETU TRAŽENI?
U poslovnom su svijetu u današnje vrijeme traženi upravo oni jezici kojima komuniciramo s našim poslovnim partnerima, potencijalnim investitorima, na poslovnim putevima, kongresima, konferencijama, seminarima, te nastupajući na stranim sajmovima. Naposlijetku je tu I naše poslovno dopisivanje, korištenje interneta, društvenih mreža I svakodnevno telefoniranje.
Doduše, sve se to od firme do firme može uvelike razlikovati, no ipak se I nadalje traži engleski jezik (kao lingua franca u cijelom svijetu), zatim njemački jezik (kojeg govore I u Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Albaniji I Turskoj, te u Luxemburgu), zatim francuski jezik koji je već godinama jezik diplomacije, govore ga pogranična područja u Njemačkoj, kanton u Švicarskoj,  te u arapskom svijetu I u Kanadi.
Širenjem jakog trgovačkog utjecaja Kine, taj jezik postaje vrlo važan u poslovnom svijetu. Osim toga se I ruski jezik vraća u modu nakon što je na našim prostorima bio jako važan iza 2. Svjetskog rata. No ovaj put razlog je dolazak ruskih turista na naše turističke destinacije, ulazak njihova kapitala u Hrvatsku putem investicija.
Španjolski se jezik, koji je u svijetu vrlo raspostranjen, može koristiti sve više jer otvara veliko potencijalno tržište poslovnih sugovornika. Nama je u Hrvatskoj jako bitan I talijanski jezik, osobito u Istri I Dalmaciji – posebno zbog turizma, ali I zbog plasiranja njihovih proizvoda “Made in Italy” na naše tržište.
Unazad nekoliko godina, od uspostave EU I njihove jezične politike koja traži I potiče “višejezičnost od najmanjih nogu”, pa migracijama stanovništva I geopolitičkim promjenama u svijetu, uz engleski se jezik traži najmanje poznavanje još druga dva strana jezika: ili njemački jezik, ili francuski jezik (što vrijedi za Njemačku I za arapski svijet), zatim ruski ili španjolski jezik.
U poslovnom će međutim svijetu sve više jačati utjecaj kineskog, španjolskog I arapskog jezika.

POKAZUJE LI ARAPSKI JEZIK USPON?
Arapski jezik u današnje vrijeme shodno raspostranjenosti, ali I zbog migracija stanovništva s tih prostora, te geopolitičkih utjecaja I jačanja njihova kapitala I napose investicija u svijetu, pokazuje svakako uspon.
Međutim, na razini učenja stranih jezika poslovnih ljudi u Hrvatskoj, taj se trend još uvijek slabo bilježi. Više se pribjegava prevođenju I interpretiranju pri uspostavi kontakata s poslovnim svijetom s tih područja.